Před 115 lety se narodila hudební skladatelka Sláva Vorlová

Jedna z mála českých hudebních skladatelek Sláva Vorlová se narodila 15. března 1894 v Náchodě. Hudbu měla zřejmě v genech. Její matka byla vynikající zpěvačka a klavíristka, otec hrál v náchodské kapele a dědeček z matčiny strany byl regenschorim a skladatelem v Kuksu. Na rozvoj jejího talentu měl nesporně vliv i její strýc Jiří Červený, pozdější zakladatel kabaretu Červená sedma. Její tvorba je velice rozmanitá. Psala drobné klavírní skladby pro děti, skladby písňové a sborové, koncerty pro sólové nástroje s doprovodem orchestru i velké skladby orchestrální. Tematika rodného kraje se projevila v řadě jejích skladeb, například v suitě Božena Němcová nebo v opeře Náchodská kasace, zkomponované na motivy Jiráskova románu Na dvoře vévodském. Sláva Vorlová skonala v nedožitých 80 letech 24. srpna 1973 v Praze.