Před 25 lety vyšlo nulté číslo samizdatových Lidových novin

V roce 1987 začaly v Československu samizdatově vycházet Lidové noviny. Tehdejší měsíčník, jehož nulté číslo vyšlo 11. září, měl rozsah zhruba 25 stran formátu A4 a náklad kolem 300 respektive 10.000 výtisků, neboť jejich obliba u veřejnosti byla taková, že si lidé jednotlivá čísla kopírovali nebo i přepisovali. V prosinci 1989 vyslovil někdejší cenzurní Federální úřad pro tisk a informace předběžný souhlas s vydáváním a registrací Lidových novin (LN). Redakce tohoto listu s tradicí sahající do dob Rakouska-Uherska (noviny s tímto názvem byly poprvé vydány v roce 1879), který se stal jedním ze symbolů sametové revoluce, tak mohla po dvou letech chystat první legální číslo.