Premiér Babiš se dočasně odstěhoval ze Strakovy akademie

Sídlo vlády prochází dlouho plánovanou rekonstrukcí. Kvůli výměně oken se na několik týdnů přestěhovalo i pracoviště premiéra. Ze Strakovy akademie se předseda vlády přesunul do Hrzánského paláce na Hradčanech. Jednání kabinetu zatím práce na opravě budovy neovlivní.

Premiér Babiš nyní úřaduje v Hrzánském paláci. Přestěhoval tam všechnu běžnou agendu včetně přijímání hostů. Zasedání vlády se dále standardně koná ve Strakově akademii. Výměna oken v zasedacím sále vlády (bývalé kapli Strakovy akademie) proběhne v srpnu 2018, což na měsíc omezí jednání vlády v této budově.

Sídlo vlády prochází od září loňského roku dlouho plánovanou rekonstrukcí. Během prací je obnovován vnější plášť budovy, dochází k renovaci či výměně oken, rekonstrukcí procházejí i střecha s břidlicovou a plechovou krytinou, hromosvodná soustava, kamenné, štukové a kovové prvky a oplocení areálu. Práce na historicky cenném novobarokním objektu probíhají pod dohledem památkářů a za plného provozu Úřadu vlády.

Autor: Libor Kukal