Prezident Zeman podepsal změny v investičních pobídkách

Vláda bude do budoucna schvalovat všechny investiční pobídky, nejen velké strategické projekty. Pobídky chce zaměřit na projekty s vyšší přidanou hodnotou a spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst. Počítá s tím novela zákona o investičních pobídkách, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. Novela má posílit mezinárodní konkurenceschopnost Česka, snížit se mají rovněž nároky na státní rozpočet. Ministerstvo průmyslu očekává pokles počtu žádostí o investiční pobídky z výroby s nižší přidanou hodnotou. Poslanci při schvalování ve Sněmovně vyloučili možnost poskytovat pobídky na budování tzv. call center. Do zákona vložili lhůtu pro vládu, aby o žádostech rozhodla do třech měsíců.

Celkové zaměření novely vítá 70 procent českých firem, které podle šetření Hospodářské komory v minulých letech měly zásadní výhrady proti rutinnímu používání investičních pobídek. Investiční pobídky považují za zbytečné pokřivení trhu a nepřijatelné zasahování státu do podnikatelského prostředí, uvedla HK. Prostřednictvím komory proto požadovaly, aby stát investiční pobídky poskytoval jen ve výjimečných případech, převážně ale pro investice s mimořádnou přidanou hodnotou.