Průvodem s bubny a písněmi oslavili v Brně Den za Moravu

Historickým centrem Brna prošel slavnostní průvod s desítkami lidí v krojích a dobovém oděvu a množstvím moravských vlajek a vlaječek. Byl součástí Dne za Moravu, který je připomínkou 1200. výročí první písemné zmínky o Moravanech. Za zvuku bubnů a lidových moravských písniček prošel průvod od sochy Jošta na Moravském náměstí kolem kostela svatého Jakuba přes náměstí Svobody na Zelný trh ke Staré radnici a poté znovu na náměstí Svobody.

"Den za Moravu je nepolitická oslava Moravy, její historie, kultury a tradic," uvedla místopředsedkyně pořádajícího spolku Moravská národní obec Lenka Holaňová. Před obědem byly také předány ceny osobnostem Moravy. Pořadatelé vybrali například nejlepší hráče kolové všech dob, bratry Jana a Jindřicha Pospíšilovy.

Morava byla po staletí svébytnou zemí jako součást českého knížectví a posléze království a svoji identitu si zachovala až do roku 1948, kdy komunisté rozčlenili stát na kraje bez ohledu na zemské hranice.

První zmínka o Moravanech pochází z Letopisů království Franků, které je zmiňují u příležitosti sněmu ve Frankfurtu, kam v roce 822 svolal císař Ludvík, vládce Franské říše, velmože a také vyslance východních Slovanů.