Průzkum: Češi třídí plasty, papír i sklo, zlepšili se v bateriích

Plasty třídí pravidelně více 88 procent domácností, papír třídí 86 procent a sklo 84 procent. Naopak bioodpad a oleje třídí vždy nebo téměř vždy zhruba polovina lidí. Proti roku 2016 se Češi výrazně polepšili v selekci baterií a akumulátorů, dále elektrozařízení či nápojových kartonů. Vyplývá to z průzkumu neziskové organizace Ecobat, jež v Česku zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií.

Elektrozařízení třídí 77 procent lidí, baterie tři čtvrtiny domácností, nápojové kartony, textil a kovy přibližně dvě třetiny. Naproti tomu oleje pravidelně třídí jen 47 procent lidí, bioodpad 51 procent. Z dat zároveň vyplývá, že při rozdělení regionů na Prahu, Moravu a Čechy nejméně třídí lidé v hlavním městě. Výrazně méně Pražané třídí bioodpad, olej, baterie, kovy a elektrozařízení. Obecně podle průzkumu platí, že ve větších městech lidé odevzdávají odpadu k recyklaci méně.