Průzkum: Duševní problémy řeší svépomocí 60 pct Čechů, jen 6 pct s odborníkem

Duševní problémy řeší 60 procent Čechů svépomocí, 30 procent požádá o pomoc přátele. Jen šest procent osloví odborníka. Vyplývá to z průzkumu agentur G82 a Simply 5. U dětí chtějí rodiče profesionální pomoc vyhledat častěji, dětských psychiatrů a psychologů je ale výrazný nedostatek.

"Existuje významná mezera mezi potřebou léčby a její skutečnou konzumací," uvedl v náměstek pro léčebnou péči Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) Pavel Mohr. Podle studie ústavu není léčeno 83 procent lidí, kteří kritéria duševní poruchy splňují. Důvodem je podle ředitelky společnosti Nevypusť duši Marie Salomonové i přetrvávající stigmatizace. Rodiče podle ní někdy počáteční příznaky psychických potíží svých dětí nerozeznají, a tak je mohou bagatelizovat. Neznají také všechny možnosti pomoci, znají psychiatra, ale ne například psychosociální poradenství.

Žádné psychiatrické či psychologické služby podle studie NUDZ nevyužívá 69 procent osob s úzkostnými poruchami, 77 procent s poruchami vyvolanými návykovými látkami a 93 procent závislých na alkoholu. Díky větší osvětě, kdy se o duševním zdraví více mluvilo i v době pandemie covidu-19, se jejich podíl zmenšuje. "Nicméně potřeba odborné péče mnohdy naráží na omezené kapacity psychiatrů a psychologů," dodal Mohr. Čekací doby jsou u nich v řádech měsíců, protože na 10.000 lidí v Česku připadá devět psychologů.