Průzkum: Polovina lidí má problémy s většími výdaji

Zhruba každý desátý Čech (12 procent) je v natolik dobré finanční situaci, že si může dovolit spoření. O málo více než polovina obyvatel má sice dostatek peněz pro běžné hospodaření, ale větší výdaje jim způsobují problémy. Vyplývá to z průzkumu Millward Brown pro společnost KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek. Výsledky průzkumu má ČTK k dispozici. Úvěr splácí téměř polovina (44 procent) Čechů, pětina (18 procent) má pohledávky po splatnosti. Nejčastěji jde o splacení bankovních půjček, peníze půjčené od rodiny a nezaplacené účty za mobilní telefon. Na 44 procent obyvatel ČR přiznává, že se v minulosti dostalo do prodlení s platbou. Celkem 63 procent Čechů preferuje v případě problémů se splácením dohodu s věřitelem, 19 procent ale za nejúčinnější řešení považuje vyhýbat se kontaktu s věřitelem.