Průzkum: Výchovní poradci informují, ale nediskutují a neradí

Výchovní poradci berou téma volby povolání značně formálně. Uvádí to průzkum projektu Prolomit vlny. Jejich hlavní agenda spočívá především v přípravě přihlášek a zprostředkování informací. Pomoc při samotném rozhodování o další vzdělávací a pracovní dráze je pro poradce spíše druhotná. Přednášky na téma volby povolání pořádá sice 70 procent poradců, ale například exkurze nebo diskuse s lidmi různých povolání jsou méně časté. Studenti středních škol v poradcích nevidí osoby, které by jim mohly být nápomocny při rozhodování, konstatují výsledky.

Poradci se na školách nejčastěji zaměřují na volbu povolání a specifické poruchy učení. Poruchy chování se mnohem častěji objevují u chlapců než u dívek. Chlapci jsou také častěji klienty výchovného poradenství. Dívky vyhledávají více pomoc při řešení vztahů v rodině, s partnery i s vyučujícími.