První český kongres žen apeluje na rovnost žen a mužů v Česku

Ženy se v současné české společnosti nadále potýkají s předsudky a stereotypy, které brání jejich osobnímu a profesnímu rozvoji. V rezoluci se na tom shodly účastnice prvního českého kongresu žen. Aktivistky ji pak chtějí na Mezinárodní den rovnosti žen a mužů, který připadá na 19. června, předat premiérovi. První kroky, které by měly podle kongresu nastat na cestě k rovnocennému postavení žen a mužů, je podpora flexibilní pracovní doby, zvýšení kapacity školek a jeslí, důsledný boj proti násilí na ženách, zlepšení postavení samoživitelek a řešení chudoby žen a nerovného postavení seniorek. Akci pořádalo sdružení Fórum 50%, které usiluje o rovné zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.