Publikace ÚDV přináší přehled svazků StB z roku 1989

S přehledem svazků a spisů, které v roce 1989 vedly útvary Státní bezpečnosti (StB) zaměřené na "boj s vnitřním nepřítelem", se mohou seznámit zájemci v poslední publikaci Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV). Kniha obsahuje stovky jmen lidí, kteří na sklonku předlistopadové éry figurovali v evidenci těch složek tajné policie, jež se zaměřovaly na potírání domácí i exilové opozice. V seznamech však nejsou jen jména agentů a spolupracovníků StB, ale také osob, na které komunistická tajná policie zaměřila z různých důvodů svoji pozornost. Veřejnost tak nyní dostala možnost porovnat a případně si doplnit údaje obsažené v oficiálních seznamech spolupracovníků StB, které na jaře vydalo ministerstvo vnitra.

Publikace ÚDV si ale klade především za cíl seznámit čtenáře s tím, jak StB fungovala. Proto v úvodních pasážích podrobně popisuje systém operativní evidence StB, jednotlivé kategorie svazků a registračních protokolů a její organizace. Její autor Patrik Benda upozorňuje na skutečnost, že na rozdíl od zpravodajských služeb demokratických států musela komunistická tajná policie v nesrovnatelně větší míře sbírat a získávat informace o lidech ve své vlastní zemi. Publikace, která vyšla v třítisícovém nákladu v edici Sešity, není sice k dostání v knihkupectvích, ale zájemci si ji mohou vyžádat přímo na ÚDV v ulici Na hroudě 19 v Praze 10. Bude také dostupná ve veřejných knihovnách.