Rada Evropy vyzývá ČR ke zlepšení postavení Romů

Rada Evropy vyzývá Českou republiku k většímu úsilí o zlepšení postavení Romů. Vážným problémem údajně zůstává segregace romských dětí ve školství. Komisař Rady Evropy pro lidská práva Nils Muižnieks ve své zprávě kritizuje i skutečnost, že stále nebyl odstraněn vepřín z někdejšího areálu koncentračního tábora pro Romy v Letech na Písecku. Muižnieks zprávu sestavil na základě poznatků učiněných během návštěvy v České republice z 12. až 15. listopadu 2012. Česká republika má v komentáři k závěrům Rady Evropy výhrady. Například poukazuje na to, že vyučovací standardy jsou jednotné pro všechny školy, a tak nelze tvrdit, že školy s převahou romských žáků mají tyto standardy "de facto" nižší. Navíc poukazuje na akční plán, jenž má bránit dalšímu umisťování dětí bez hendikepů do tříd pro postižené děti.

Autor: Jan Charvát