Rektoři na Albertově děkovali studentům a zdůraznili nutnost péče o svobodu

Stovky lidí se dnes dopoledne i přes špatné počasí sešly na Albertově k připomínce výročí 17. listopadu z let 1939 a 1989. U pamětní desky připomínající místo, odkud vyšla studentská demonstrace v roce 1989, zapalují svíčky. Rektoři a zástupci akademiků i studentů po poledni ve svých projevech také připomněli odvahu studentů a poděkovali současným vysokoškolákům, kteří pomáhali ukrajinským uprchlíkům i při zvládání dopadů covidu-19. Vyzdvihli také, že je třeba pečovat o svobodu i vzájemné porozumění ve společnosti.

Právě na Albertově se 15. listopadu 1939 konalo poslední rozloučení se studentem lékařské fakulty Janem Opletalem, který byl smrtelně zraněn při demonstraci proti německým okupantům. V roce 1989, tedy 50 let po Opletalově pohřbu, se na Albertově uskutečnilo vzpomínkové shromáždění, které se proměnilo v otevřenou protirežimní demonstraci. Velká část studentů pokračovala na Národní třídu, kde je zastavila a zbila komunistická policie. Tato událost odstartovala sametovou revoluci.