Romano Prodi přijal nominaci Pavla Teličky na českého eurokomisaře

Předseda Evropské komise Romano Prodi přijal nominaci Pavla Teličky na prvního českého komisaře. O svém rozhodnutí informoval kolegium Evropské komise a vzápětí se s Teličkou sešel. "Předseda Prodi měl dlouhý rozhovor s českým premiérem Vladimírem Špidlou, který ho informoval o nominaci velvyslance Pavla Teličky. Prodi s tímto návrhem souhlasil. Teličkovo jméno bylo již tlumočeno irskému předsednictví Rady ministrů EU a Evropskému parlamentu", řekl Prodiho mluvčí Reijo Kemppinen. Podle Teličky šlo o standardní schůzku, jakou již absolvovali designovaní komisaři z ostatních vstupujících zemích. Prodi Teličkovi potvrdil, že po prvních šest měsíců bude těsně spolupracovat s komisařem pro zdraví a ochranu spotřebitelů Davidem Byrnem. "Je to pochopitelné a vítám to. Byrne je komunikativní a odborně zdatný komisař, bude se mi s ním dobře spolupracovat," řekl Telička. Při přípravě na příchod Miloše Kužvarta se už seznámil také s vedením generálního ředitelství, které Byrnovi podléhá, a našel tam dobré dynamické lidi. "Bude to pro mě důležité, abych se co nejrychleji zapracoval do fungování Evropské komise."

Byrnův resort není pro českou diplomacii tak odtažitý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Právě odtud přišlo v posledním posudku "červené světlo" v podobě neplnění hygienických a veterinárních norem, právě zde se jednalo o vybíjení stád při českých případech BSE. Aplikaci legislativy týkající se ochrany spotřebitelů komise bude po vstupu bedlivě sledovat.

Prodi Teličkovi sdělil, jak je rád, že vláda ČR reagovala rychle, takže se také nominace českého komisaře stihla do konce února. Ocenil rovněž, že "vláda rozhodla tak, jak rozhodla". O peripetiích, které tomuto vyústění předcházely, se podle Teličky nemluvilo, ani o poškozené české pověsti. Asi půlhodinová schůzka, kterou Telička popsal jako "příjemné posezení", byla dále zasvěcena procedurálním otázkám, přípravě na nominaci na plné funkční období (2004-9), dalším Teličkovým schůzkám příští týden po návratu z pražské porady velvyslanců. Vedle Byrna a dalších komisařů se setká i s vlivnými poslanci EP, aby se připravil na slyšení plánované na polovinu dubna. S Prodim a také s generálním tajemníkem komise Davidem O'Sullivanem se Telička dál radil o tom, jak během příštích týdnů postavit svůj první, početně omezený tým. Hodlá napřed hodně konzultovat a zvažovat různá doporučení, než se definitivně rozhodne.