Rozvědka zjednoduší přístup ke svazkům komunistických agentů

Civilní rozvědka (ÚZSI-Úřad pro zahraniční styky a informace) zjednoduší přístup k dokumentům bývalé komunistické špionáže. Jejich otevírání bylo až doposud komplikované a část informací nebyla přístupná veřejnosti vůbec. ČTK to řekl mluvčí služby Bohumil Šrajer. Podle nových pravidel budou mít zájemci okamžitý přístup ke svazkům agentů, které rozvědka vedla před více než třiceti lety. Materiály o jejich spolupráci také dostanou úplné, tedy včetně osobních údajů. Jediným limitem bude posouzení, zda písemnosti neobsahují tajné informace, které by mohly poškodit republiku.

Přístup k těmto písemnostem, o něž má zájem řada historiků i laiků, byl až doposud komplikován tím, že rozvědka a ministerstvo vnitra vykládaly zákon různým způsobem. Ministerstvo tvrdilo, že na všechny dokumenty vzniklé činností bývalé komunistické tajné policie (StB) se vztahuje nový archivní zákon, který dovoluje, aby zájemce dostal tyto dokumenty úplné, tedy včetně osobních údajů. Rozvědka se ale řídila zákonem o zpřístupňování svazků, který je podle ní nadřazen zákonu o archivnictví. O svazky tajných spolupracovníků se tak muselo žádat prostřednictvím ministerstva, vyřízení žádosti trvalo řadu měsíců a výsledkem byl dokument se začerněnými osobními údaji. Rozvědka ale nedávno získala právní rozbor archivního odboru ministerstva, který věc vyřešil. Svazky, které jsou starší třiceti let a neobsahují tajné informace, se budou zpřístupňovat jednodušší cestou, přímo v badatelně rozvědky a kompletní. "Veřejnost má právo získat svazky rozvědky," řekl Šrajer.