SB: Noví členové EU zanedbávají nápravu veřejných financí

Noví členové Evropské unie ze střední a východní Evropy včetně České republiky nevyužívají silného růstu svých ekonomik k prosazení zásadních reforem, které by napravily jejich veřejné finance. V těchto zemích také rostou inflační tlaky, což komplikuje vyhlídky přechodu národních měn na euro. Uvedla to v čtvrtletní zprávě o osmi postkomunistických zemích Světová banka. "Země EU-8 nevyužily adekvátně výhody příznivého růstu ke zpřísnění veřejných financí a k prosazení významných strukturálních reforem," konstatovala banka. "Bilance veřejných financí se tento rok v některých zemích zhoršují a rozpočtové plány na rok 2007 ukazují na pokračující laxnost," dodala banka. Výjimkou je podle ní jen Maďarsko, kde však byla situace již tak hrozivá, že vláda jinou alternativu než razantní zásah neměla. Přitom ekonomiky regionu letos zrychlují tempo růstu, hlavně díky rozšíření expanze na domácí poptávku. Silný růst by měla oblast zažívat nadále, až na určité ochlazení v Pobaltí a dočasný adaptační útlum v Maďarsku.

Banka upozornila na to, že reformy brzdí zejména politická nejistota. Vysoký stupeň roztříštěnosti politické scény nutí politické strany vytvářet křehké aliance, v nichž získávají vliv populisté. "To brzdí pokrok zbývající reformní agendy, komplikuje fiskální a makroekonomickou stabilizaci a zpožďuje přijetí eura ve všech zemích kromě Slovinska a snad Slovenska," uvedla banka. Situace se v tomto ohledu zhoršila i na Slovensku, kde voliči letos zavrhli reformně naladěnou vládu ve prospěch kabinetu, v němž dominuje levice a figurují v ní nacionální populisté. Slovensku banka nyní doporučuje, aby zavedlo věrohodný střednědobý rozpočtový rámec, který by byl v souladu s cíli plánu na snižování deficitu.