Senát schválil zavedení vázaného mandátu pro vládu kvůli EU

Vláda zřejmě nebude moci souhlasit s převodem pravomocí na evropskou úroveň, pokud k tomu nebude mít souhlas obou komor parlamentu. Senát hladce schválil zavedení tohoto takzvaného vázaného mandátu prováděcími novelami parlamentních jednacích řádů k lisabonské smlouvě o budoucím uspořádání EU. Novely nyní dostane k podpisu prezident. Novely podpořilo 73 ze všech 81 senátorů. Schválení novel si stanovili senátoři ODS jako podmínku pro následnou ratifikaci lisabonské smlouvy v horní komoře. Poslanecké novely jednacích řádů vymezují okruh rozhodnutí, s nimiž by za Česko nemohla souhlasit vláda či prezident bez předchozího souhlasu parlamentu. Novely upravují parlamentní projednávání návrhů evropských norem, ale také právo sněmovny a Senátu obrátit se na Evropský soudní dvůr s žalobou na neplatnost některého evropského předpisu či rozhodnutí, a to pro porušení principu subsidiarity.

Autor: Peter Gabaľ