Singer: Účast v bankovní unii není teď pro ČR výhodná

I když Česká národní banka podporuje vznik bankovní unie v eurozóně, samotná účast ČR v unii by nebyla v tuto chvíli výhodná. Na Žofínském fóru to uvedl guvernér Miroslav Singer. Česko by se podle něj nyní přistoupením k bankovní unii vzdalo národního dohledu nad finančním sektorem, nemohlo by hlasovat v klíčovém orgánu Evropské centrální banky, který má rozhodující práva, a nemělo by ani nárok na případnou pomoc. Podobný názor má i vláda, uvedl náměstek ministra financí Radek Urban. V tuto chvíli je podle něj rovnováha vznikající unie vychýlena silně v neprospěch ČR. Premiér Petr Nečas již dříve prohlásil, že Česko nebude mít důvod vstupovat do rodící se bankovní unie až do doby, než samo přijme auro. Zatím ale není o termínu přijetí eura v ČR rozhodnuto. Singer se nedomnívá, že by Česko přijalo euro do roku 2017. Technicky to sice podle něj možné je, ale volební cyklus v ČR tomu nenasvědčuje.