Skauti rozvážejí Betlémské světlo, míří do všech koutů Česka

Kurýři z řad skautů začali v sobotu vybranými vlaky tradičně rozvážet po Česku Betlémské světlo. Světlo je v Česku od minulé neděle, kdy jej skauti převzali na hranicích od Rakušanů. A po železnici ho převezli do Brna, kde ho předali diecéznímu biskupovi Vojtěchu Cikrlemu.

Poslední adventní víkend začali skauti s rozvozem světla po celé České republice. Od kurýrů si světlo přebírají v jednotlivých železničních stanicích místní skauti nebo dobrovolníci, kteří ho pak šíří dál. Vánoční plamínek pak bude k dispozici v kostelech, knihovnách nebo na obecních úřadech.

Lidé si tak mohou připálit svíčky nebo lucerny a Betlémské světlo si odnést domů až do Štědrého dne. Skauti světlo umisťují i do různých institucí nebo obchází domovy pro seniory.

Tradice Betlémského světla, které putuje Evropou, se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Cílem je šířit zároveň s plamínkem myšlenku pokoje, přátelství a míru. Betlémské světlo je pro věřící symbolem naděje, světla, jež překonává tmu. V Česku se o jeho šíření starají skauti a skautky už víc než 30 let. Akce stojí na stovkách dobrovolníků, plamínek je tak rovněž symbolem nezištnosti a lidské vzájemnosti.