Skončila konference Odborového svazu zdravotnictví

Řešení problémů s financováním zdravotnictví na úkor platů zaměstnanců opětovně odmítl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. Odboráři se na skončené konferenci postavili proti všem návrhům směřujícím k tomu, aby zaměstnanci resortu nadále nebyli placeni podle tabulek mzdových tarifů, který platí pro pracovníky veřejného sektoru, ale podle podnikatelských pravidel. Odboráři se také postavili proti snaze krajů převést nemocnice, které jsou příspěvkovými organizacemi, na obchodní společnosti. Na konferenci vyzvali vládu, aby v rámci reformy zdravotnictví přijala opatření, která posílí princip solidarity a rovného přístupu občanů k péči financované z veřejných zdrojů, uvedla mluvčí svazu Marie Klírová.

Odbory upozorňují na to, že regiony vynakládají na péči o občany rozdílné částky. Podle odborářů existují rozdíly nejen mezi venkovem a Prahou, ale i mezi jednotlivými okresy.

Konference podle mluvčí také vyzvala vládu, aby vypracovala společný finanční rámec pro všechny typy sociální péče a přepracovala podle připomínek odborníků věcný záměr zákona o sociální službách a urychlila práci na návrhu paragrafového znění.

V sociální péči neexistují standardy určující, jak má tato péče vypadat. Absence jasných pravidel vede k tomu, že klesá počet odborně vzdělaných pracovníků, které provozovatelé zařízení z finančních důvodů nahrazují méně kvalifikovanými pracovními silami, uvedla Klírová.

Účastníci konference neukončili stávkovou pohotovost, která trvá od června, protože problémy ve zdravotnictví nebyly podle jejich názoru dosud vyřešeny.