Sněmovna schválila novelu lesního zákona pro rychlejší boj s kůrovcem

Poslanci podpořili novelu lesního zákona umožňující efektivnější boj s kůrovcovou kalamitou. Úprava mimo jiné zavede pravidla pro státní příspěvky na obnovu lesů jejich soukromým vlastníkům. Stát bude také důsledněji regulovat počty spárkaté zvěře, která likviduje sazenice nových stromů. Mimořádná opatření na boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství. Podle Českomoravské myslivecké jednoty jsou změny nepromyšlené, byrokratické a omezují práva vlastníků honiteb i myslivců.