Sobotka v New Yorku převzal knihy z pozůstalosti Placzeka

Český premiér Bohuslav Sobotka v pondělí v New Yorku převzal 260 knih o architektuře ze soukromé knihovny Adolfa Kurta Placzeka. Tento vídeňský rodák, který zemřel před 15 lety, byl členem významné rodiny spjaté s Brnem, kde až do své smrti v roce 1922 působil jako městský a později moravský zemský rabín jeho dědeček Baruch Placzek. Adolfovým bratrancem byl slavný atomový fyzik Georg Placzek, narozený v Brně, který se zřejmě jako jediný Čech na vedoucím místě podílel na projektu Manhattan, což byl tajný americký vývoj atomové bomby.

Adolf Placzek, známý jak Dolf, vystudoval ve Vídni dějiny umění a v roce 1938 uprchl před nacisty do Londýna a odtud o dva roky později do New Yorku. Na Kolumbijské univerzitě vystudoval knihovnické vědy a poté se zúčastnil světové války v americké armádě. V roce 1948 nastoupil do architektonické knihovny Kolumbijské univerzity, jejímž byl dvacet let do roku 1980 ředitelem. Pod jeho vedením se knihovna v oboru architektury stala jednou z nejuznávanějších na světě. Placzekova dcera Sylvia Brewdaová letos věnovala 260 knih z otcovy osobní sbírky České republice, respektive brněnskému Metodickému centru moderní architektury ve vile Stiassni. Knihy byly přechodně uloženy v Českém centru v New Yorku, kde je Sobotka převzal.