Sochy na průčelí Národního muzea jsou v katastrofálním stavu

Sousoší nad průčelím budovy Národního muzea v Praze je v katastrofálním stavu. Železné spoje mezi jeho částmi zkorodovaly a pískovcovým andělům hrozí odlomení rukou. Sochař Petr Váňa sochy obalil ocelovou sítí a vedení muzea se chystalo, že je v lednu snese k opravě. Stanovisko Národního památkového ústavu (NPÚ) je však jiné - sochy včetně balustrády chce zabezpečit tak, aby nemohl pád jejich částí zranit chodce, a restaurovat je na místě. Kvůli bezpečnosti návštěvníků vznese muzeum námitky, komentoval rozhodnutí ředitel muzea Michal Lukeš. Nedovede si totiž představit, že by se sochy zabezpečovaly či opravovaly na střeše, jejíž stav je rovněž havarijní.

Na jaře 1994 jedna z obdobně poškozených soch na pylonu pražského Divadla na Vinohradech naposledy zamávala více než tři metry dlouhým bronzovým křídlem. Spadlo na chodník a naštěstí nikoho nezranilo. Obě plastiky pak byly sneseny a na původní místo se opravené vrátily po roce.

Hlavní konzervátor NPÚ Josef Štulc považuje stav četných kamenosochařských prvků na budově muzea za kritický, vyžadující restaurování. Podle něj je však třeba postupovat standardním způsobem, kdy na nezbytné zabezpečení navazuje důkladný restaurátorský průzkum. "Snímání a transport vždy představuje ohrožení památky, proto k němu lze přistoupit pouze výjimečně," uvedl Šulc ve stanovisku. Sejmutí soch následně nedoporučil odbor kultury a památkové péče pražského magistrátu.