Soudy musí pečlivěji zkoumat mezinárodní únosy dětí

České soudy budou muset mnohem pečlivěji posuzovat takzvané mezinárodní únosy dětí, kdy jeden z rodičů odveze dítě do jiné země a druhý se domáhá jeho navrácení. Podle průlomového rozhodnutí Nejvyššího soudu, nemusí být v podobných případech dítě nutně vráceno zpět. Soudy musejí přihlížet k právům, zájmům a také přáním dítěte a zkoumat, zda mu v zahraničí nehrozí újma. Po obdobné změně soudní praxe volaly v poslední době organizace bojující za práva dětí i někteří politici.

Nejvyšší soud projednával případ matky, která odvezla tehdy dvacetiměsíční dceru z Německa, kde žili spolu s otcem dítěte, do České republiky. Soudy jí přikázaly dceru vydat, aniž zkoumaly okolnosti, za kterých dcera žila a znovu měla žít za hranicemi. Odvolávaly se na haagskou úmluvu o právních aspektech mezinárodních únosů dětí. Nejvyšší soud oba verdikty zrušil a přikázal věc znovu projednat. Ředitelka Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková, která se podobnými případy zabývá, zveřejnění verdiktu vítá. Nejvyšší soud takto rozhodl na uzavřeném jednání loni v listopadu. "Jak je tedy možné, že soudy toto rozhodnutí nerespektují, vždyť to také musí znát," řekla Vodičková. Poukázala i na to, že verdikt se týkal Obvodního soudu pro Prahu 5, z rozhodnutí stejného soudu byla letos za otcem do Portugalska odvezena Sára Baraová.