Spokojení a nespokojení s vývojem po roce 1989 jsou v rovnováze

Mezi občany Česka jednoznačně nepřevažují ani lidé, kteří jsou spokojeni s vývojem země po listopadu 1989, ani ti, kteří s ním spokojeni nejsou. Vyplývá to z téměř celoročního průzkumu agentury Median Nespokojených je 34 procent lidí, spokojených 31 a 33 procent nebylo ani spokojeno ani nespokojeno. Podle Medianu byli spokojeni více muži než ženy.

Průzkum dále zjistil, že 36 procent lidí považuje pro ČR za nejlepší liberální směr, o procento méně pak sociálnědemokratický směr. Konzervativní směr považuje pro Česko za nejlepší 13 procent, křesťanskodemokratický osm procent a socialistický, případně komunistický sedm procent lidí. V průzkumu bylo dotázáno 15.000 lidí ve věku 12 až 79 let.

Pouze pět procent lidí se domnívá, že úroveň demokracie v České republice je určitě srovnatelná se situací v zemích ze západní Evropy. Celých 71 procent oslovených zastává názor, že v Česku demokracie tak jako v západoevropských zemích nefunguje. Podíl lidí se skeptickým pohledem na fungování české demokracie navíc od roku 2005 vzrostl o šest procentních bodů. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury STEM.