Spolek přírodovědců zachraňuje a studuje v Poohří vzácnou užovku

Spolek přírodovědců Zamenis zachraňuje a studuje v Poohří už více než deset let užovku Aeskulapovu neboli stromovou, nejvzácnějšího a zároveň největšího hada, který se v ČR vyskytuje. Projektu se daří, v lokalitě žijí stovky těchto nejedovatých hadů, řekl ČTK chovatel hadů plzeňské zoo Jan Dohnal, který se na záchraně a studii také podílí. Dohnal se účastní například i projektu v severním Íránu, kde se svým týmem zachraňuje silně ohroženou zmiji Latifovu. Izolovaný výskyt užovky stromové v údolí Ohře mezi Doupovskými a Krušnými horami, kde je podle studie 400 až 600 jedinců, patří mezi tři ostrůvkovité evropské oblasti; další jsou v Německu a Polsku. Spolek Zamenis pro záchranu užovky buduje umělá líhniště, pečuje o kamenné zídky, provádí další výzkum a systematické sledování populace a osvětu.