STEM: Lidé nepovažují politiky za poctivější než za komunismu

Téměř tři čtvrtiny občanů České republiky si podle průzkumu agentury STEM nemyslí, že dnešní politici jsou čestnější a poctivější než někdejší čelní komunističtí funkcionáři. Ve veřejnosti současně převažuje mínění, že současní politici jsou v porovnání s komunistickými na vyšší odborné úrovni a jsou schopnější. Průzkum také zjistil, že 78 procent lidí si určitě nebo spíše nemyslí, že by současní politici měli méně výsad, výhod a privilegií než bývalí komunističtí funkcionáři. Rovných 83 procent občanů si nemyslí, že by dnešní politici při svém rozhodování dostatečně dbali na názory lidí.