Svoboda: EU musí být konkurenceschopná, Česko v ní musí mít vliv

Evropská unie musí být podle ministra zahraničí Cyrila Svobody (KDU-ČSL) konkurenceschopná a Česko v ní musí mít vliv spolu s ostatními stejně velkými členskými státy. Svoboda to uvedl v souvislosti s koncepcí směřování ČR v rámci EU do roku 2014, kterou představil senátorům z výboru pro evropskou integraci. O koncepci má v dubnu rozhodovat vláda. "Nám jde o to, aby Evropa byla konkurenceschopná, aby byla schopna být soutěžitelem i s takovým trhem, jako jsou Spojené státy americké. Je důležité, aby Česká republika společně se zeměmi stejné velikosti měla váhu, která bude mít vliv v Evropské unii," řekl po jednání ministr ČTK a Českému rozhlasu.

Priority obsažené v koncepci jsou podle Svobody o tom, "jak my vidíme evropské hřiště, na kterém budeme hrát". Mezi priority patří záměr dosáhnout dlouhodobě udržitelného hospodářského rozvoje, posilovat soudržnost Evropy, zajistit svobody a bezpečnost občanů, plnohodnotně se zapojit do evropské vnější (zahraniční) a bezpečnostní politiky a podporovat evropskou rozmanitost, vyjmenoval ministr.

K námitkám některých senátorů na obecnost tohoto dokumentu Svoboda poznamenal, že koncepce je ve stádiu příprav. Na obecnou část podle ministra navazují přílohy, které stanoví v různé míře obecnosti konkrétní priority konkrétních resortů. Senátorovi za Znojemsko Vladimíru Železnému (za hnutí Nezávislí) se nelíbilo, že se koncepce nezmiňuje o zemědělství. "Postavil šunku proti nových technologiím, proti vědě a výzkumu. Myslím, že Česká republika bude úspěšná, když bude schopna soutěžit v této oblasti. Je dobře, když vyrábíme českou šunku, ale s českou šunkou neovládneme Evropskou unii," uvedl ministr.

Svoboda v souvislosti se zasedáním Evropské rady koncem března v Bruselu poznamenal, že česká vláda není nucena měnit mandát pro vyjednávání o evropské ústavní smlouvě. "Chceme jít cestou dohody. Pokud se tam sejdeme a předvedeme koncert ochránců národních zájmů, nehneme se z místa," podotkl ministr.