Tři zaniklé a ohrožené kostely na Plzeňsku oživují sochy studentů

Tři opuštěné památky v Plzeňském a Středočeském kraji se otevírají návštěvníkům díky výtvarným instalacím studentů a pedagogů plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Akce je součástí Evropského hlavního města kultury 2015 v Plzni (EHMK). Nový impulz dostal v sobotu kostel svaté Máří Magdaleny na Krasíkově u Konstantinových Lázní, 13. října uvidí lidé zaniklou tvrz Pecihrádek v Plzni a o týden později kostel Nejsvětější Trojice v Otěvěkách u Rakovníka, řekla ČTK Lenka Kodýtková z fakulty. Projekt už čtvrtým rokem upozorňuje na význam kostelů jako duchovních center v minulosti i dnes a prostřednictvím uměleckých zásahů přivádí zpět k životu zchátralá a zapomenutá duchovní místa v Plzeňském kraji. Smyslem není úplná obnova staveb.

V kostele na Krasíkově vytvořil sochař a pedagog Benedikt Tolar oltářní obraz Soustředění. "Často jsem kolem jezdíval a byl jsem vždy uchvácen magií toho zubu v krajině, který měl svůj význam už od pravěku," řekl autor. Vojtěch Soukup má na místě zaniklé tvrze Pecihrádek uměleckou instalaci Mezičlánek. "Hlavní inspirační motor můžeme vidět v obléhacích věžích. Řekněme, že tato instalace zachycuje domnělý bod na časové ose, kdy se obléhání nepodařilo, a v příkopě zůstala mementa bojů. Tuto instalaci můžeme vnímat jako mezičlánek, tedy propojení dvou světů - historie s naší přítomností," řekl. Jakub Hadrava využívá silné atmosféry místa pramenící ze zchátralosti vybavení kostela v Otěvěkách. "Pracoval jsem neinvazivním přístupem, jako je omývání a restaurování prvků a stěn, pozměnění dlažby, vyvolání obrazů na zdi do prázdných rámů, přivedení světla do hlavního oltáře," řekl.