ÚOHS zastavil řízení týkající se nákupu bojových vozidel za 50 miliard

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil řízení týkající se armádního nákupu obrněných vozidel pěchoty za 50 miliard korun. Firma PSM Projekt System & Management žádala, aby úřad přezkoumal postup ministerstva obrany při zadávání této veřejné zakázky. Antimonopolní úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Společnost PSM napadla zejména neoprávněné užití výjimky na nákup vojenského materiálu, kterou ministerstvo při zadávání tendru využilo. Úřad v této části řízení zastavil, protože PSM poslala své námitky ministerstvu téměř měsíc po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek. V další části návrhu týkající se údajné nezákonnosti podmínek veřejné zakázky Úřad řízení také zastavil. Konstatoval, že námitky proti podmínkám nelze podat vzhledem k tomu, že ministerstvo využilo při zadávání tendru výjimku na nákup vojenského materiálu a veřejnou zakázku tak nezadávalo v zadávacím řízení.

Zastavené řízení se týká největšího nákupu v historii České republiky, který ministerstvo obrany spustilo letos v březnu. Koupit chce 210 pásových bojových vozidel a 29 servisních a dílenských strojů na kolovém podvozku za 50 miliard korun. Vítěze ze čtyř účastníků vybere ministerstvo ve vícekolovém jednání, které zatím neskončilo. Rozhodnutí ÚOHS toto řízení nijak neovlivní.