ÚS: Majetek zabavený před únorem 1948 lze vymáhat jen restitucí

Majetek zabavený státem před 25. únorem 1948 lze podle Ústavního soudu (ÚS) vymáhat jen podle restitučních zákonů. ČTK to řekl mluvčí soudu Michal Spáčil. Průlomový verdikt tak například zřejmě zhatí řadu takzvaných určovacích žalob, jimiž se majetku, který kdysi patřil jeho rodině, domáhá František Oldřich Kinský. Verdikt Ústavního soudu se zásadním způsobem promítne do dalšího rozhodování soudů v restitučních a obdobných sporech, řekl Spáčil. Nelze úspěšně usilovat o vrácení takového majetku v běžném občanskoprávním řízení žalobou o určení nebo vydání vlastnictví, protože nejsou splněny její zákonné předpoklady, dodal.

Zatímco v řízeních podle restitučních zákonů museli lidé o zabavený majetek požádat v určité lhůtě, určovací žaloby či žaloby na vydání věci nejsou časově omezené. Restituční zákony navíc úzce specifikovaly okruh lidí, kteří se mohli o majetek ucházet. Při určovacích žalobách je na soudu, aby specifikoval, komu majetek patří, tedy například, že o něj původní majitel nikdy nepřišel.