ÚS se vyslovil pro střídavou péči, výjimky je potřeba přesvědčivě zdůvodnit

Soudy by měly při rozhodování o dětech upřednostňovat střídavou péči, případné výjimky je nutné náležitě odůvodnit, plyne z nálezu Ústavního soudu (ÚS). Při zamítnutí střídavé péče nestačí jen obecně poukázat na její náročnost nebo na špatnou komunikaci mezi rodiči. Jde o další z řady nálezů, ve kterých ústavní soudci postupně rozvíjejí judikaturu ke střídavé péči. Vypořádává se s některými častými protiargumenty. Je dostupný na webu soudu. ÚS například konstatoval, že pokud nejde o kojence, nelze vyloučit střídavou péči pouze s obecným odkazem na nižší věk dítěte. Stabilita výchovného prostředí je sice důležitým faktorem, ani ta však nemůže být sama o sobě argumentem pro vyloučení střídavé péče. Soudy také nemohou podmiňovat střídavou péči požadavkem na harmonickou komunikaci rodičů. Nároky na obsah a kvalitu komunikace rodičů se totiž mezi modely výlučné a střídavé péče teoreticky ani prakticky příliš neliší. Zohledňovat lze pracovní vytížení rodičů. Pokud už však dítě chodí do školky nebo školy, může být pracovní vytížení některého z rodičů překážkou střídavé péče jen v mimořádných a odůvodněných případech.