Usnesení branného výboru k policejnímu zásahu proti CzechTeku

Výbor pro obranu a bezpečnost na základě informací, videozáznamů a proběhlé diskuse vyjadřuje přesvědčení, že na setkání CzechTek s největší pravděpodobností docházelo ve vyhrocené atmosféře k neadekvátnímu protiprávnímu jednání jak ze strany účastníků CzechTeku, tak i ze strany příslušníků Policie ČR. Výbor pro obranu a bezpečnost žádá ministra vnitra a ministra spravedlnosti, aby veškeré výsledky šetření související s akcí typu CzechTek sdělovali neprodleně výboru pro obranu a bezpečnost. Výbor pro obranu a bezpečnost žádá vládu České republiky, aby vyhodnotila zahraničí zkušenosti a případně připravila právní normy, které by umožnily za jasně vymezených podmínek konání akcí typu CzechTek, například s ohledem na zajištění ochrany soukromého majetku a s jasně vymezenou odpovědností za organizaci podobných akcí s větším počtem účastníků. Výbor pro obranu a bezpečnost žádá poslanecké kluby, aby se na své nejbližší schůzi zabývaly námětem na zřízení parlamentní vyšetřovací komise k objasnění okolností policejního zásahu CzechTek 2005.

Autor: Ivo Prokop