Úvod festivalu Dvořákova Praha provázel potlesk ve stoje

Úvodní večer 6. ročníku festivalu Dvořákova Praha v pražském Rudolfinu provázel velký aplaus. Beznadějně vyprodaná Dvořákova síň nejdříve odměnila velkým potleskem Krzysztofa Pendereckého, který se osobně zúčastnil světové premiéry Adagia ze své 3. symfonie v autorské interpretaci pro smyčce. Poté si aplaus ve stoje vysloužila americká violoncellistka Alisa Weilersteinová za Dvořákův violoncellový Koncert h moll a po přestávce posluchači odměnili dlouhotrvajícím potleskem Českou filharmonií za provedení Beethovenovy 7. symfonie. S Weilersteinovou se mohou zájemci setkat ještě 11. září na recitálu v Pražské křižovatce, kde vystoupí pouze za doprovodu pianisty Iva Kahánka. Festival pokračuje až do 20. září a nabízí setkání s díly Antonína Dvořáka i dalších velikánů světové hudební historie.