ÚZSVM: Přes 185 tisíc nemovitostí v Česku má neznámého vlastníka

V katastru nemovitostí bylo k 1. srpnu 2019 evidováno celkem 184 945 nemovitostí, které neměly dostatečně identifikovaného nebo neznámého vlastníka. Z toho je 179 267 pozemků a 5 678 staveb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) o tom informoval v tiskové zprávě. Do konce září roku 2019 zahájil šetření u 61 259 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho již prošetřil 30 453 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, a to ve zhruba dvou třetinách případů. "Prošetřování jednoho případu mnohdy trvá řadu měsíců nebo let, obzvlášť v případě, kdy musíme spolupracovat se zahraničními úřady. S ohledem na tuto mimořádnou časovou a odbornou náročnost každého případu považuji přes třicet tisíc vyřešených případů za mimořádný úspěch," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Doporučuji každému podívat se na naše stránky, jestli on nebo jeho předci nevlastní nemovitost, o které neměli doposud tušení,“ dodala generální ředitelka. Nejvíce takových nemovitostí je v příhraničních oblastech Jihomoravského a Zlínského kraje, dále ve středních Čechách, části Královéhradeckého kraje a na Olomoucku. Majetek, který do konce roku 2023 nebude mít konkrétního vlastníka, připadne státu.