V Česku se od srpna do prosince mohou lovit srny

V Česku 1. srpna začala lovecká sezona srn, potrvá až do konce prosince. Dospělí srnci se mohou lovit již od 1. května. Spárkatá zvěř do dvou let věku se může lovit celoročně. Doby lovu jsou určené vyhláškou ministerstva zemědělství. Podle dat Českého statistického úřadu se v posledních letech pohybuje počet ulovených kusů srnčí zvěře kolem 100.000. Za sezonu 2020 až 2021, která trvala od 1. dubna 2020 do 31. března 2021, bylo uloveno 48.403 dospělých srnců, 32.263 srn a 24.904 srnčat. Mláďata spárkaté zvěře se mohou celoročně lovit od roku 2020, kdy začala platit nová vyhláška. Týká se všech druhů spárkaté zvěře, jako jsou jeleni, mufloni a daňci s výjimkou kamzíků.

Novela měla za cíl pomoci při obnově lesů po kůrovcové kalamitě, nahradila vyhlášku z roku 2002 a reagovala na změny podmínek na území ČR vlivem sucha nebo šíření kůrovce. Na velké škody způsobované přemnoženou vysokou zvěří upozorňují odborníci dlouhodobě. Podle statistiky zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů z kontrolních stanic v lesích působí stále se zvyšující stavy zvěře velké škody hlavně na mladých stromech.