V Klementinu začíná výstava připomínající otevření knihovny lidem

Výstava To se Marii Terezii povedlo začíná v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Pořádá ji Národní knihovna při příležitosti 240. výročí otevření klementinské knihovny pro veřejnost. Zájemci si do 11. února budou moci prohlédnout originály dokumentů, například oznámení Josefa II. a Marie Terezie o ustavení veřejné knihovny či řád pro návštěvníky čítárny z listopadu 1785. Kromě originálů dokumentů se lidé seznámí s historií knihovny v Klementinu. Klementinum zbudovali jezuité, kteří se v roce 1556 usadili ve zchátralém dominikánském klášteře u sv. Klimenta. Začali vyučovat mládež a pustili se do budování klášterního komplexu. Barokní objekt se postupně stal druhou nejrozsáhlejší historickou stavbou Prahy, dnes je sídlem Národní knihovny.