V Národním muzeu se otevře jedinečná výstava Sluneční králové, díky práci českých egyptologů

Česká egyptologie má výbornou pověst, na čemž mají zásluhu především vědci z egyptologického ústavu pražské filozofické fakulty, kteří dosáhli řady jedinečných objevů. Odkryli například nekropoli v Abúsíru, šachtový hrob "správce paláců a kněze předčitatele" Iufaa či hrobku kněze Inpunefera. Díky tomu se 31. srpna v Národním muzeu otevře jedinečná výstava Sluneční králové, na které nebudou chybět ani vzácné exponáty zapůjčené z Egypta.

Výstava je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše bude nejvýznamnější a možná nejzajímavější zahraniční výstavou, kterou kdy muzeum pořádalo.