V Ostravě vzniká poslední odplyňovací vrt z projektu za miliardu

Na nábřeží řeky Ostravice v centru Ostravy vzniká v těchto dnech poslední odplyňovací vrt z desetiletého projektu, který má ochránit ostravsko-karvinskou aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch. Náklady na projekt dosáhnou zhruba miliardy korun. Novinářům to řekli zástupci státního podniku Diamo, jehož odštěpný závod Odra má projekt na starosti. Projekt nazývaný Velký metan začal v roce 2010 a skončí letos. Důvodem byly problémy s metanem, který se vzduchem tvoří výbušnou směs a jehož nekontrolované výstupy na povrch v minulosti dělaly velké problémy, působily škody a ohrožovaly i životy lidí.

Metan se měřil plošně sondami. "V obydlených částech se každých deset metrů provádí vpich do země a v neobydlených částech se provádí tento vpich každých 15 metrů. Kde se naměřilo nad 0,5 procenta metanu, tam se dělala protimetanová opatření, a pokud se metan naměřil v blízkostí objektů nad dvě procenta, tam se řešila ochrana i v těch objektech," řekl specialista Diama na protimetanová opatření Kamil Šperlím. V oblasti tak vzniklo celkem 194 odplyňovacích vrtů. Typické oplocené komínky je možné vidět i na řadě veřejných míst. Součástí projetu jsou i tři aktivní systémy pro řízené odsávání důlních plynů z podzemí a 127 elektronických monitorovacích systémů s 528 snímači pro měření koncentrací plynů a dalších parametrů.