V Praze zahájilo činnost Halíkovo centrum pro studium náboženství

Diskusí na téma náboženství a nacionalismus ve střední Evropě zahájilo v Klementinu činnost Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství. Za mezinárodním centrem stojí teolog a duchovní Tomáš Halík a působit bude při pražské filozofické fakultě. Spolu s Tomášem Halíkem vystoupili zástupci spolupracujících univerzit a institucí. Diskuse se zúčastnil ředitel centra středoevropských studií na Harvardské univerzitě Grzegorz Ekiert a ředitelka Vídeňského institutu humanitních věd Shalini Randeirová. Centrum bude propojeno také s Oxfordskou univerzitou či Univerzitou Notre Dame a bude se zaměřovat na výzkum aspektů veřejného života a otázek spojenými s rolí náboženství v současné společnosti. "Centrum bude spolupořadatelem globální konference o roli náboženství ve veřejném životě, která se uskuteční v příštím roce na Oxfordské univerzitě," uvedl Tomáš Halík, který je předsedou rady centra.