V Sedlčanech odhalili pamětní desku maršálu Radeckému

Slavný vojevůdce Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče má v Sedlčanech na Příbramsku pamětní desku. Radnice ji nechala osadit na budově městského muzea. Deska, na níž je slavný vojevůdce zachycen v přilbici s kanony a dělovými koulemi, byla odhalena při příležitosti 250. výročí maršálova narození. Oslav pořádaných Spolkem Radecký Praha se zúčastnilo několik desítek lidí, někteří dorazili i v historických uniformách.

Radecký se narodil 2. listopadu 1766 v Třebnici nedaleko Sedlčan ve staré české šlechtické rodině. Patřil k nejúspěšnějším vojevůdcům své doby a dodnes je na něj pohlíženo jako na jednoho z nejvýznamnějších velitelů českého původu vůbec.