V Terezíně zněla jména židovských obětí z bývalého ghetta

V Terezíně dnes opět zněla jména židovských obětí z bývalého ghetta, kam nacisté v letech 1941 až 1945 zavlekli na 150.000 Židů z celé Evropy. Na 35.000 jich tam v důsledku stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek zemřelo. Většina ostatních pak zahynula po transportu ve vyhlazovacích táborech. Od roku 1991 se u příležitosti Dne obětí genocidy Židů, hebrejsky Jom ha'šoa, čte v Terezíně vždy stovka jmen, datum narození i úmrtí konkrétních mužů, žen a dětí, kteří v terezínském ghettu zemřeli. Osud tisíce Židů z celé Evropy, kteří prošli terezínským ghettem, připomínaly do roku 1989 jen Židovský hřbitov ze 70. let a pietní místo na Ohři, kam nacisté vhodili popel 22.000 mrtvých z ghetta. Nyní jejich památku uchovávají například i Muzeum ghetta a stálé expozice věnované literární, hudební, výtvarné a divadelní tvorbě vězňů bývalého ghetta.