V Tříkrálové sbírce se do pokladniček vybralo rekordních 130 mil

Koledníci Tříkrálové sbírky opět vybrali do svých pokladniček rekordní částku. Podle údajů na webu sbírky jsou sečtené peníze z 99,6 procenta rozpečetěných pokladniček, bylo v nich téměř 130 milionů korun. Loni se do pokladniček vybralo zhruba 119 milionů korun. Výtěžek sbírky půjde na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná.

Letos se sbírka, kterou každoročně pořádá Charita ČR, konala na celostátní úrovni podvacáté. Kromě příspěvků v hotovosti do zapečetěných kasiček dobrovolníků mohli lidé darovat peníze i formou dárcovských SMS nebo je poslat na účet. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi.