V zákoně o vysokých školách nebude školné

Školné nebude součástí připravovaného zákona o vysokých školách. Uvedlo to ministerstvo školství na svých webových stránkách. Ministr školství Ondřej Liška již dříve avizoval, že jeho vláda školné nezavede, platby za studium však zmiňovala předloha pro zákon o VŠ, takzvaná bílá kniha. Liška již dříve uvedl, že se školným by souhlasil jen v případě, že předtím bude fungovat systém finanční podpory studentů zahrnující studentské půjčky a stipendia. Reforma vysokých škol počítá mimo jiné s větší spoluprací vysokých škol a soukromého sektoru, školy by měly mít také větší zodpovědnost za své vnitřní záležitosti. Zákon o VŠ by měl být připraven do července. Poté jej musí schválit vláda a až pak se teprve začne připravovat jeho paragrafované znění. S přípravami věcného záměru zákona nesouhlasí někteří zástupci vysokých škol, vadí jim netransparentnost celého procesu. Opakovaně si také stěžují na komunikaci ministerstva s akademickou obcí.