V želivském klášteře byl opatem zvolen Jáchym Jaroslav Šimek

Novým opatem želivského premonstrátského kláštera byl zvolen Jáchym Jaroslav Šimek, dosavadní provisor kanonie. Na tomto postu po 14 letech vystřídal Bronislava Ignáce Kramára, který rezignoval ze zdravotních důvodů. Šimek se stal 51. želivským opatem. Šimek pochází z Nížkova na Žďársku. Dříve působil několik let i v Austrálii. Želivský klášter byl založen roku 1139 pro benediktiny, kteří přišli ze sázavského kláštera. Premonstráti je vystřídali o deset let později. V roce 1950 komunisté klášter zrušili a přeměnili ho v internační tábor, v němž byli kněží drženi bez rozsudku. Od roku 1957 byla v klášteře psychiatrická léčebna. Řeholní komunita se mohla vrátit počátkem 90. let.