Václav Havel: 17. listopad je třeba si připomínat, ať neopakujeme chyby

Bývalý prezident České republiky Václav Havel soudí, že 17. listopad je třeba si neustále připomínat. Jen tak se může Česká republika vyhnout tomu, aby opakovala dřívější chyby. Havel to řekl novinářům u památníku na Národní třídě. Čekalo zde na něj několik desítek lidí. Jeho příchod provázel bouřlivý potlesk.

Česká republika se podle bývalého prezidenta Václava Havla opět ocitá na určité historické křižovatce. V zemi rychle vznikla nová ekonomická a politická elita, která ale není opřena o kontinuální demokratickou tradici. Vznikl tak určitý postkomunismus, tedy propojení nomenklatury a nových majetníků. Tato konstelace podle Havla sama o sobě tíhne k uzavírání společenského systému, což lidé vnímají negativně. Havel o problémech Česka, integraci Evropy a globalizaci diskutoval s bývalým spolkovým prezidentem Richardem von Weizsäckerem. Weizsäcker byl prezidentem od července 1984 do června 1994. Bývalí státníci se sešli v kostele svaté Anny v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Havel se ale v diskusi se svým protějškem a senátorem Karlem Schwarzenbergem neomezil jen na problémy současné české společnosti. Shodli se mimo jiné na tom, že uplynulých 16 let od pádu komunistického režimu přineslo v celém světě tolik převratných změn, jako v minulých stoletích nepřineslo třeba celých sto let. Weizsäcker ale poznamenal, že skutečné hodnocení moderních dějin bude možné až z velkým časovým odstupem.