Václav Klaus dostal v Mnichově Zlatou Peutingerovu medaili

Prezident Václav Klaus převzal v Mnichově Zlatou Peutingerovu medaili, kterou mu udělilo stejnojmenné Peutingerovo kolegium. Kolegium oceňuje podle údajů na svém webu osobnosti, které přispěly k prosazování jeho myšlenek a cílů. Zasazuje se o rozvíjení demokratické a právní státnosti, svobodného tržního hospodářství a porozumění mezi státy a regiony Evropy i světa. Organizace nese jméno německého kupce a učence Konrada Peutingera, který žil v letech 1465 až 1567. Na jeho myšlenky později navázali zastánci svobodného tržního hospodářství.