Veřejné vysoké školy vyměří ročně studentům tisíce poplatků za delší studium

Poplatky za delší studium na veřejné vysoké škole se každý rok týkají tisíců studentů. A to i přes to, že jich v posledních letech ubylo díky novele zákona o vysokých školách z roku 2016 a nižšímu počtu studentů. Třeba Univerzita Karlova v Praze vyměří přibližně osm tisíc poplatků, Masarykova univerzita v Brně necelé čtyři tisíce a olomoucká Univerzita Palackého pak dva až tři tisíce. Proti poplatku se ale můžou studenti odvolat. "V posledních letech podají studenti přibližně dva a půl tisíce odvolání s žádostí o snížení či prominutí poplatku nebo o odklad termínu splatnosti a přibližně 70 procentem těchto žádostí je zcela nebo částečně vyhověno," říká mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Výše poplatků se odvíjí od základu, který určí ministerstvo školství a každým rokem se zvyšuje. Nejčastěji se poplatky pohybují od 14 do 43 tisíc korun za započatých šest měsíců studia. Každá škola si ale jejich výši určuje sama. Vybrané peníze jdou podle zákona výhradně na stipendijní účely.