Věřící na Svatém Kopečku vzpomínali na návštěvu papeže

Desáté výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. v Olomouci si v sobotu přišli do chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku připomenout desítky věřících. Slavnostní mši sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, lidé se mohli prohlédnout kostel a na plátně sledovat záběry z návštěvy papeže. Papež Jan Pavel II. se v květnu 1995 setkal na Svatém Kopečku s bezmála desítkou tisíc mladých katolíků poté, co na olomouckém letišti, kde se tísnilo čtvrt milionu poutníků, prohlásil za svaté Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka.