Vláda nesouhlasí s novelou omezující práva občanských sdružení

Vláda nepodpořila návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která omezuje možnosti občanských sdružení ovlivnit rozhodování úřadů v oblasti životního prostředí. Novelu předložila skupina poslanců ČSSD, ODS a KSČM; navrhují vypustit účast veřejnosti ve stavebním řízení, aby ochránili investory před procesními obstrukcemi zájmových skupin. "Jsem potěšen, že vláda nesouhlasí s omezením občanských práv v oblasti životního prostředí. Pokud by byl poslanecký návrh přijat, lidé by neměli možnost ovlivnit, jestli za jejich domy někdo vybuduje skládku odpadů, novou továrnu nebo velkolom," sdělil prostřednictvím své mluvčí ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Autoři předlohy v důvodové zprávě uvádějí, že smyslem novely je dát investorům jistotu, že jejich investice nebude zmařena kvůli samoúčelným procesním záležitostem. Podle nich je problém v tom, že současné znění zákona často zneužívají úzké zájmové skupiny či jednotlivci v neprospěch veřejnosti.

Autor: Ivo Prokop